គុណសម្បត្តិរបស់យើង

សាជីវកម្មវិស្វកម្ម 3E លីមីតធីតត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុងហុងកុងយើងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់វ៉ាល់ឧស្សាហកម្មគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងវ៉ាល់គ្រាប់បាល់វ៉ាល់ទ្វារសន្ទះបិទបើកសន្ទះបិទបើកសន្ទះបិទបើកសន្ទះមេអំបៅខ្សែរនិងឧបករណ៍។ 3E មានន័យថាផលិតផលថាមពលធានាគុណភាពសេវាកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

អតិថិជនរបស់យើង

1 (3)
1 (2)
1 (4)
1 (1)