គុណសម្បត្តិរបស់យើង។

សាជីវកម្មវិស្វកម្ម 3E មានកំណត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2003 ដែលទីស្នាក់ការកណ្តាលមានទីតាំងនៅទីក្រុងហុងកុង យើងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់សន្ទះបិទបើកឧស្សាហកម្មគ្រប់ប្រភេទ រួមទាំងសន្ទះបាល់ សន្ទះបិទទ្វារ សន្ទះ Globe Valve សន្ទះបិទបើក សន្ទះបិទបើក សន្ទះមេអំបៅ តម្រង និងឧបករណ៍ភ្ជាប់។3E មានន័យថាផលិតផលថាមពល ធានាគុណភាព សេវាកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

អតិថិជនរបស់យើង។

1 (3)
1 (2)
1 (4)
1 (1)